Akce 2019


Setkání s hmyzem na kraji vesnice

Pořádající ZO: ZO ČSOP Kladská

Název: Hmyz na kraji vesnice

Termín: 14. 6. 2019

Místo: Tři Sekery

Sraz: V 15:45 na parkovišti u fotbalového hřiště ve Třech Sekerách

Popis akce: Ostrý předěl mezi dvěma různými biotopy často hostí zajímavé spektrum hmyzu. Pojďme se podívat, co žije na okraji pole, meze a takzvané rozptýlené zeleně na okraji Tří Seker. Představíme si hmyz ukrývající se pod kameny, žijící na vegetaci při zemi, ale i na jehličnatých a listnatých stromech. Pokud zbyde čas, zalovíme si i v Přírodní zahradě. Bude zajištěn doprovodný program pro děti formou tematických her a pracovních listů pro předškolní i školní děti. Nebojte se s dětmi přijít, trasa je nenáročná a určitě se nudit nebudou! Půjdeme asi 1 km spíše mimo cesty, ale nikoliv složitým terénem.

Kontakt: Libor Dvořák

E-mail: info@csop-kladska.cz

Telefon: 608 172 434, 602 273 443


Setkání se zimovištěm netopýra černého

Pořádající ZO: ZO ČSOP Vlašim

Termín: 14.6.2019

Místo: vodní nádrž Švihov

Sraz: Návštěvnické středisko Vodní dům

Popis akce: Jedinečná možnost navštívit zimoviště netopýra černého v hrázi vodní nádrže Švihov. Komentované prohlídky v 9:00, 10:30, 12:00 a 13:30, přihlašování předem na email vodnidum@csop.cz, kapacita omezená.

Kontakt: Eva Molčanová

E-mail: vodnidum@csop.cz

Telefon: 602 665 409


Setkání s přírodou na Siré

Pořádající ZO: 29/01 ZO ČSOP Rokycany

Termín: 15. 6. 2019

Místo: Sirá / okr. Rokycany /

Sraz: Lovecká chata Mysliveckého spolku Sirá, 14.00 hodin

Popis akce: Český svaz ochránců přírody v Rokycanech si Vás co nejsrdečněji dovoluje pozvat na odpoledne s přírodou. Akce se uskuteční v sobotu 15. června od 14.00 do 17.00 hodin u lovecké chaty pod obcí Sirá na Rokycansku. Smyslem akce je nejen propagace ochrany přírody, ale především představení volnočasových i odborných činností veřejnosti. Právě pro ni je připraven pestrý program. V něm se zájemci dozví o aktivitách rokycanských ochránců přírody, zazní lovecká hudba, vábení zvěře, budou se kroužkovat ptáci, zmínka bude o netopýrech a představí se lovečtí psi. Pro děti budou připraveny nejen nejrůznější hry, střelba ze vzduchovky či jízda na koních v krásném prostředí okolní přírody. Součástí odpoledne bude i myslivecké občerstvení a pozdější přátelské posezení u ohně. Případné bližší informace obdržíte u p. Moulise – tel. 603239922.

Kontakt: Pavel Moulis

E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz

Telefon: 603 239 922


Setkání s jižním cípem Velkopopovicka

Pořádající ZO: ZO ČSOP Velké Popovice

Termín: 15. 6. 2019

Místo: Přírodní park Velkopopovicko

Sraz: Dubiny u kapličky, v 10,00 hod.

Popis akce: Setkání s jižním cípem Velkopopovicka – srdečně zveme na botanickou a zoologickou “ochutnávku” místní přírody za účasti odborníků.
S sebou doporučujeme pevnou obuv, svačinu a nastražené smysly.

Kontakt: Eva Šrailová

E-mail: zocsopvp@seznam.cz

Telefon: 731 406 175


Setkání s lesy i bezlesím divokého údolí Teplé

Pořádající ZO: ZO ČSOP Kladská a Správa CHKO Slavkovský les

Termín: 15. 6. 2019

Místo: PR Údolí Teplé

Sraz: V 9:35 na vlakové zastávce Louka u M. Lázní.

Popis akce: Vycházka je do území divoké soutěsky řeky Teplé. Nahlédneme do nepřístupného území údolí meandrující řeky, kde se snoubí lidské výtvory s výtvory přírodními. Představíme si zachovalé lesy i ty kulturní ohrožené kůrovcem a povíme si o lesnickém hospodaření v minulosti a dnes. Ukážeme si zajímavé vzácné druhy rostlin a s trochou štěstí potkáme i zdejší vzácné živočichy žijící v místní přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě. Projdeme koutem krajiny, který může překvapit! Exkurzí do přírody s vámi oslavíme vznik CHKO Slavkovský les v roce 1974.
Průvodce: Mgr. Jana Rolková a Ing. Tomáš Fiala (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Trasa: vlaková zastávka Louka – PR Údolí Teplé – část panoramatické stezky – vlakové nádraží Bečov nad Teplou (změna trasy vyhrazena; délka cca 8 km; středně náročné – místy procházení terénem a stoupání do svahu).

Kontakt: J. Rolková

E-mail: Jana.Rolkova@nature.cz

Telefon: 724 380 021

Poznámky: Nutné oblečení a obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin na celý den.


Setkání se záchrannou stanicí a biocentrem Mokroš

Pořádající ZO: ČSOP RS Iris

Termín: 15. 6. 2019

Místo: Mořice, Němčice nad Hanou

Sraz: Sraz na hlavním nádraží ČD v Prostějově v 7:45, popř. v 8:20 na nádraží v Nezamyslicích

Popis akce: Vycházka do okolí Němčic nad Hanou. Ráno sraz v 7:45 na hlavním vlakovém nádraží v Prostějově, společný odjezd do Nezamyslic. Z Nezamyslic se vydáme k malebnému mokřadu Mokroš u Mořic a prohlédneme si naučnou stezku, která se tu nachází, i ptačí pozorovatelnu uprostřed vodní plochy. Odtud pokračujeme do Němčic nad Hanou. Zde navštívíme záchrannou stanici pro zraněné volně žijící živočichy, kde bude připravena komentovaná prohlídka a hravé aktivity pro děti i dospělé. Návrat do Prostějova vlakem v odpoledních hodinách. Délka trasy 7 km.

Kontakt: Eva Zatloukalová

E-mail: ezatl@iris.cz

Telefon: 603 730 594


Setkání s ptáky na Barabě

Pořádající ZO: 01/71 ZO ČSOP Koniklec

Termín: 15. 6. 2019

Místo: Mělník

Sraz: pod mostem Josefa Straky na Hořínské straně, 10:00, https://mapy.cz/s/3qfxK

Popis akce: Zveme Vás na dobrodružnou výpravu lužním lesem, slepými rameny řek a na pískovnu za poznáním rozmanitých druhů ptáků. Uvidíme kormorány, bukáčka malého, řadu druhů kachen. Z dravců sem pravidelně zalétává orel mořský, moták pochop, orlovec říční. Dále se zde objevují moudivláček lužní, slavík obecný, cvrčilka slavíková, břehule říční. Oblast je bohatá i na žáby. Vycházkou nás provede Pavel Švec, ornitolog a dlouholetý lektor ornitologických kroužků pro děti nejen v ZOO Praha. Procházka potrvá cca 3 – 4 hodiny.

Kontakt: Mgr. Lenka Winterová

E-mail: lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz

Telefon: 737 650 778


Setkání s jarní naučnou stezkou sv. Josefa a botanickou zahradou

Pořádající ZO: 01/14 ZO ČSOP “Natura, quo vadis?”

Termín: 16.6.2019

Místo: Praha 10 – Malešice

Sraz: Malešické náměstí, 15:30 (zastavení NS č. 9, GPS: 50.0850406N, 14.5113972E)

Popis akce: Komentovaná vycházka naučnou stezkou sv. Josefa v Praze 10 – Malešicích, součástí akce bude návštěva Botanické zahrady Malešice v lokalitě Pod Táborem (Praha 9).

Kontakt: Milan Maršálek

E-mail: mmarsalek@natura-praha.org

Telefon: 732 527 171

 

Setkání s květenou Vimperska

Pořádající ZO: ZO ČSOP Šumava

Termín: 16. 6. 2019 od 10:00 hodin

Místo: Vimperk-Boubská-NS Sudslavický okruh-Výškovice-Vimperk

Sraz: Sraz před vlakových nádražím ve Vimperku v 10:00 hodin.

Popis akce: Vycházka povede z Velké Homolky na Boubskou, dále kolem Podlešákova jilmu až do PR Opolenec (NS Sudslavický okruh), odtud přes osady Výškovice a Paříž zpět do Vimperka. Náplní bude ukázka jak běžných, tak i chráněných druhů rostlin a návštěva přírodovědně zajímavých míst (vč. „pozemkospolkových lokalit“ Velká Homolka, Opolenec a Podlešákův jilm). Délka vycházky bude cca 11 km, začátek i konec budou ve Vimperku.
Vycházku bude lektorovat RNDr. Kamila Vítovcová (Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity).

Kontakt: Jakub Hromas

E-mail: info@csopsumava.cz

Telefon: 777 812 835

 


Setkání s přírodou na Libockých mokřadech

Pořádající ZO: ZO ČSOP Kynšpersko

Termín: 22.6.2019

Místo: Libocké mokřady, Kynšperk nad Ohří

Sraz: u nádraží v 10:00

Popis akce: Víte, že mokřady jsou jedním z nejohroženějších biotopů u nás? Chcete se dozvědět jaké environmentální funkce plní a vyčíslit si jejich hodnotu a služby, které nám poskytují? Připraven je program také pro děti zaměřený na pozorování vodního hmyzu a sledování stavu vody z člunu a za pomocí Secciho desky.

Kontakt: Eva Řezníčková

E-mail: csop.kynspersko@seznam.cz

Telefon: 608 538 991


Setkání s pavouky na Svitavsku

Pořádající ZO: ZO ČSOP Rybák Svitavy

Termín: 22.6.2019

Místo: Svitavy

Sraz: pláž Horního rybníka (Rosničky), 14:00

Popis akce: Vycházka do místních luk, zahrad a lesů za jejich osminohými obyvateli. Těšit se můžeme na odborný výklad našeho předního arachnologa Ondřeje Machače, ukázku mnoha druhů pavouků a zkoušení různých způsobů jejich odchytu. Pro děti bude též připravena soutěž o zajímavé ceny.

Kontakt: Jakub Vrána

E-mail: kuba.vrana@email.cz

Telefon: 739 697 659

Poznámky: V případě nepříznivého počasí se akce posouvá o den, čí na další víkend.

 


Setkání s masožravou bublinatkou na Kalspotu a Záplavách

Pořádající ZO: ČSOP Kladensko

Termín: 23. 6. 2019

Místo: Kamenné Žehrovice

Sraz: ve 13:00 na nádraží Kamenné Žehrovice

Popis akce: Komentovaná přírodovědná vycházka za vodní masožravou rostlinou bublinatkou jižní do přírodní památky Kalspot a pozorování vodních ptáků a dalších živočichů v přírodní rezervaci Záplavy.

Doporučené vybavení: pevné boty, dalekohled

Kontakt: Michal Procházka

E-mail: calamita22@seznam.cz

Telefon: 605 482 646